قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت پیوند قطعات آرین می ‌باشد.
  • مالکیت معنوی
    کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت پیوند قطعات آرین می ‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت پیوند قطعات آرین) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.
     
  • 2- شرایط استفاده از خدمات سایت به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت پیوند قطعات آرین عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.